Kısa Tarih Bilgileri

Tarih

                       Kısa Tarih Bilgileri

 • Avrupa da ilk elçilikleri lll. Ahmet açmıştır.
 • Orhun Yazıtları nın yazarı Yolluğ Tigin dir.
 • Osmanlıda ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır.
 • Osmanlı da ilk para Osman Bey tarafından bastırılmıştır.
 • Osmanlı nın Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma İstanbul Antlaşması dır.
 • Osmanlı padişahlarından ilk halife olan Yavuz Sultan Selim dir.
 • Türkiye İran sınırı 1639 Karsı-Şirin Antlaşması yla çizilmiştir.
 • Bizans İmparatorluğu nun kuruluş tarihi 330, yıkılış tarihi 1453 tür.
 • Osmanlı nın Bizans ile yaptığı ilk savaş Koyulhisar Şavaşı dır.
 • İstanbul ilk kez Yıldırım Beyazıd tarafından kuşatılmıştır.
 • 1555 Amasya Antlaşması Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk antlaşmadır.
 • Osmanlı da ilk altın para Fatih Sultan Mehmet  döneminde bastırılmıştır.
 • Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti dir.
 • Osmanlı da ilk kapitülasyonlar Fransızlar a verilmiştir.
 • Tarihte ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur.
 • Osmanlı da havan topu ilk kez İstanbul un fethinde kullanılmıştır.
 • Osmanlı Haçlılar ile ilk kez 1364 Sırp Sındığı Savaşı nda karşılaşmıştır.
 • Osmanlıda ilk dış borç İngiltere den alınmıştır.
 • Osmanlı da ilk gümüş para Orhan Bey döneminde bastırılmıştır.


►Sıradışı BilgilerYorumlar

Yorum Gönderme

Popüler Yayınlar

Bumerang - Yazarkafe